ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ “ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ” ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, νωρίς το πρωί, πραγματοποιήθηκε μοίρασμα σε εργαζόμενους και εργαζόμενες του τομέα καθαριότητας του δήμου Ζωγράφου επικεντρομένο σε «ωφελούμενους» και «ωφελούμενες». Η δράση έγινε σε συνεργασία της συνέλευσής μας με συναγωνίστριες και συναγωνιστές από τη συνέλευση ΝΟ ωφελούμενοι και μοιράστηκαν κείμενα και των δύο συλλογικοτήτων.

Η παρέμβαση μας έδωσε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε αρκετή ώρα με πολλούς «ωφελούμενους» και «ωφελούμενες», καθώς και με «ωφελούμενο» που είχε εργατικό ατύχημα κατά την διάρκεια αποκομιδής σκουπιδιών, θέση που τον είχε τοποθετήσει ο δήμος ενώ η σύμβασή του δεν δικαιολογούσε άλλη θέση εκτός από αυτήν του οδοκαθαριστή. Επίσης έδωσε την ευκαιρία στη συνέλευσή μας να ασχοληθεί σοβαρά με ένα εργατικό ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία, το κίνημα και εμάς τους ίδιους ως μέρος και των δύο.

Ακολουθεί το κείμενο που μοιράστηκε από τη συνέλευσή μας:

(2015-10-05) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 1

(2015-10-05) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 2

και σε μορφή .pdf: (2015-10-05) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *