ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΙΖ’ Δ.Ο.Υ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 18/3/14

DSC00452

 Το πανό της παρέμβασης

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΙΖDSC00453 (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ)

Ο κύριος “είναι τιμή μου και νοιώθω υπερήφανος

που κάνω καλά τη δουλειά μου”, στέλνοντας κόσμο

στην πλήρη εξαθλίωση ….(συμπληρώνουμε εμείς)

(κατά κόσμον: Προϊστάμενος της ΙΖ’ ΔΟΥ Αθήνας)

DSC00456 (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ)

Κατά την έξοδό μας…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *